Missioon

Igal lapsel on õigus inimväärsele ja puhtale elukeskkonnale, haridusele ja tervishoiule, õigus mängida ja puhata. Igal lapsel peab olema võimalus tervislikult toituda, magada soojas voodis, käia koolis ning mängida turvalises keskkonnas.

ANDAKIDZi missioon on:

Tunnustada laste õigusi Andas, Boholi saarel, Filipiinidel ning parandada läbi kohaliku kogukonna vaesuses elavate laste elukvaliteeti ning seeläbi leevendada laste vaesust regioonis.

Oma missiooni saavutamiseks:

  • julgustame ja aitame vaesuses elavaid peresid omandama uusi oskusi ning toetame nende iseseisvat toimetulekut;
  • loome paremaid õppimis- ja vaba aja veetmise võimalusi Anda enim puudust kannatavatele lastele;
  • julgustame turiste suhtlema kohalike inimestega ja võtma osa kohalikus elust, edendades seeläbi vastutustudlikku turismi ja vabatahlikku tööd;
  • loome kontakte kohalike ja välismaiste abi- ja heategevusorganisatsioonidega, ettevõtetega, eraisikute ning meediaga, et suurendada ja koordineerida ühiseid pingutusi Anda laste olukorra parandamiseks.

ÜRO Peaassamblee defineerib vaesuses elavaid lapsi järgnevalt:“Ilmajäämine piisavast toitumisest ja joogiveest, ebarahuldavad sanitaartingimused, piiratud või puuduv ligipääs tervishoiuteenustele, peavarjule, haridusele, vähene või puuduv otsustusõigus, ebaturvaline elukeskkond. Tervalt tuntav teenuste ja kaupade puudus haavab iga inimest, kuid eriti ohtlik on see lastele, jättes nad ilma võimalusest nautida oma õigusi, areneda oma võimtele vastavalt ning osaleda ühiskonnas täieõigusliku liikmena.”

See lehekülg on saadaval ka English